Adresa firmy: 
prevádzka: DELF group s.r.o., Vajanského 58, 92101 Piešťany 
office@delfgroup.sk / www.delfgroup.sk
tel.: +421 905 700 661